FOTO: screenshot

U BiH u prošloj godini radnu snagu činilo je 1,377 miliona osoba, od kojih je 1,196 miliona ili 86,8 odsto zaposlenih i 181.000 ili 13,2 odsto nezaposlenih, podaci su sprovedene Ankete o radnoj snazi u BiH.

Upoređenju sa prethodnom godinom, broj zaposlenih osoba se povećao za 2,9 odsto, dok se broj nezaposlenih smanjio za 14,1 odsto, objavila je Agencija za statistiku BiH.
 
Lani od ukupnog broja nezaposlenih njih 47.000 ili 26,1 odsto je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, dok je 29.000 ili 15,9 odsto tražilo posao od 12 mjeseci do dvije godine, dok je broj nezaposlenih osoba koje su tražile posao dvije godine i duže iznosio 105.000 ili 57,9 odsto.
 
Prema podacima iz Ankete, od ukupnog broja lica koja čine radnu snagu 840.000 ili 61 odsto su muškarci, a 537.000 ili 39 odsto su žene. Od ukupnog broja zaposlenih osoba, 748.000 ili 62,6 odsto muškarci, a 447.000 ili 37,4 odsto žene, a od ukupnog broja nezaposlenih 91.000 ili 50,5 odsto su muškarci, a 90.000 ili 49,5 odsto su žene.
 
U prošloj godini, od ukupne radne snage 66 odsto osoba pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 27 odsto onima od 50 do 64 godine, 5,9 odsto grupi od 15 do 24 godine i 1,3 odsto ima 65 i više godina.

Od ukupnog broja zaposlenih osoba 66,2 odsto pripadaju starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 27,1 odsto onima od 50 do 64 godine, 5,4 odsto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 1,3 odsto ima 65 i više godina.
 
Od ukupnog broja nezaposlenih 64,6 odsto pripada starosnoj grupi od 25 do 49 godina, zatim 19,7 odsto grupi od 50 do 64 godine, 15,3 odsto starosnoj grupi od 15 do 24 godine i 0,3 odsto ima 65 i više godina.
 
Najveće učešće u obrazovnoj strukturi osoba koje čine radnu snagu imaju lica sa završenom srednjom školom i specijalizacijom, i to 69,2 odsto, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 21,5 odsto i osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 9,3 odsto.

Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 69,3 odsto ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 22,5 odsto, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 8,3 odsto.

Obrazovna struktura nezaposlenih pokazuje da 69 odsto ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede oni sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 16 odsto, te osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 15 odsto.
 
Anketa je sprovedena na uzorku koji je u prošloj godini obuhvatio 42.870 domaćinstava, a anketirani su svi rezidentni članovi privatnih domaćinstava.
Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )