FOTO: null

U skladu s rješenjem Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.06/633-1/14, Evropska noć istraživača BiH 2015 raspisuje konkurs za takmičenje timova srednjih škola u izradi naučno-istraživačkih radova.

Takmičenje će se održati u sklopu Noći istraživača koja će po drugi put biti održana u Bijeljini, u petak, 25. septembra 2015. godine.

Noć istraživača je manifestacija koja se održava širom Evrope s glavnim ciljem da promoviše naučnike i njihov rad s posebnim naglaskom na promociju karijere istraživača. Takmičenje srednjih škola koje će se održati u sklopu Noći istraživača može biti odlična šansa za učenike da pokažu svoj talenat, svoje znanje i da realizuju svoje ideje, te za neke od učesnika da započnu svoju karijeru naučnika istraživača!

TEMA ovogodišnjeg takmičenja nosi naziv „Započni lančanu reakciju“ što je ujedno i slogan ove Noći istraživača koja de nas usmjeriti ka putevima koji otkrivaju nauku i pokazati nam kako se istraživanjem rađaju inovacije. Vaš zadatak je da osmislite koncept kroz koji dete na zanimljiv, interaktivan i praktičan način pokazati svoje znanje, te ponuditi svojim sugrađanima vašu naučnu priču koja de ih zainteresovati i oduševiti!

Rok za prijave je 16.09.2015. godine. Dakle, vrijeme je za akciju: okupite tim, osmislite projekat i prijavite se na web stranici http://www.nocistrazivaca.ba popunjavanjem online formulara u dijelu ukljucite-se/srednjoskolci.

Najbolja tri tima očekuju zanimljive nagrade!

PRAVILA KONKURSA:

Na konkurs se mogu prijaviti učenici srednjih škola sa šireg područja Bijeljine, Brčkog, Zvornika, Ugljevika, Lopara i okoline. Učesnici će temu obraditi i predstaviti u timu koji de biti oformljen u okviru školske ustanove koju pohađaju.

 Jedan tim čine tri učenika i jedan profesor-mentor.

 Jedna škola može da prijavi maksimalno tri tima, s tim da projekti ne treba da obrađuju istu temu, niti da imaju istog mentora i/ili ostale članove tima.

 S obzirom na prostorno i logističko ograničenje, u slučaju prijavljivanja većeg broja timova, organizatori zadržavaju pravo da odaberu one timove čiji prijedlozi projekata najviše ispunjavaju kriterijume konkursa (tema, koncept, prezentacija).

 Učešće profesora i učenika treba da bude na dobrovoljnoj bazi, isključivo u vremenu u kojem nisu angažovani na izvršavanju svojih redovnih obaveza.

 Učesnici treba u okviru zadane teme da osmisle i prikažu eksperiment ili gotov rad naučnoistraživačkog karaktera.

 Svaki tim dobija neophodne materijale za projekat u vrijednosti do 50 KM.

 Radovi – eksperimenti treba da budu urađeni i predstavljeni tako da široj javnosti budu razumljivi, jasni i zanimljivi - cilj je približiti nauku posjetiocima, te pokazati i dokazati strašne i fascinantne stvari koje nauka spriječava i/ili koje proučava. Projekti moraju sadržavati sljedeće elemente:

 Kraći opis - naučno objašnjenje projekta u pisanoj formi (uključujudi grafikone, tabele, slike, itd.).

 Način praktične izvedbe projekta koja za cilj ima privlačenje što vedeg broja publike (izgled izložbenog štanda, način predstavljanja projekta, stepen interaktivnosti).

 Svi radovi odnosno eksperimenti de biti predstavljeni i ocijenjeni na dan održavanja Noći istraživača u petak, 25.09.2015. godine, u periodu od 18:30 do 22:00 časa. Radove de ocjenjivati stručni žiri, a publika de davanjem glasa za svoje favorite takođe učestvovati u ocjenjivanju! Stručni žiri će ocjenjivati naučni i praktični dio projekta, kao i inovativnost ideje, a publika (po sistemu jedna osoba-jedan glas) de ocjenjivati prezentaciju. Glasovi žirija i publike učestvuju u odnosu 60-40% u ukupnom rezultatu.

 Učesnici su dužni očistiti svoj štand nakon takmičenja i pokupiti svoje stvari. Organizatori manifestacije nede odgovarati za opremu učesnika.

 Prva tri tima de biti nagrađena, a svi učesnici srednjoškolskog takmičenja dobijaju diplome za učešće.

Rok za prijavu na takmičenje je 16.09.2015. godine, a prijave se vrše putem web stranice Noći istraživača u dijelu „Registracija srednjoškolskih timova“:

http://www.nocistrazivaca.ba/ukljucite-se/srednjoskolci

Za sva pitanja u vezi s takmičenjem molimo da se obratite koordinatoru takmičenja, na 055 231 135.

Kalendar aktivnosti:

•       16.09.2015. - rok za prijavu takmičarskih timova na veb stranici www.nocistrazivaca.ba, sekcija Uključite se!/srednjoškolci.

•       19.09.2015. - organizatori će okupiti timove, dati sve potrebne instrukcije i podijeliti sredstva za materijale.

•       25.09.2015. - timovi su obavezni doći sat i po vremena (u 17:00) prije početka manifestacije da bi postavili štand i pripremili se za takmičenje.

Takmičenje će trajati od 18:30 do 21:30 časova, a brojanje glasova od 21:30 do 22:00 (taj period učesnici mogu da iskoriste za čišćenje štandova i učestvovanje u drugim aktivnostima manifestacije). Proglašenje pobjednika  i uručivanje nagrada održaće se u periodu oko 22:00 časa.

Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )