FOTO: null

O prelasku sa analognog na digitalno emitovanje se u Bosni i Hercegovini priča već jako dugo, od 2006, kada je u Ženevi, u organizaciji Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), održana Regionalna konferencija o radiovezama za planiranje digitalnog zem

U okviru Konferencije usvojen je regionalni sporazum koji predviđa uvođenje digitalne i potpuno gašenje analogne televizije u Evropi, Africi i dijelu Azije. Sporazumom je 17. juni 2015. određen kao krajnji datum prelaznog perioda do kojeg je potrebno ugasiti svako analogno i u potpunosti uspostaviti digitalno emitovanje.

Najjednostavnije rečeno, nakon 17. juna 2015., sva međunarodna zaštita prelazi na digitalne dodjele, dok analogne prestaju biti predmetom međunarodne zaštite, pa premda Agencija neće prisilno gasiti stanice, njihovi signali neće biti dostupni.

U martu 2015, nakon propalih pokušaja usvajanja Akcionog plana, pomjeranja roka na 1.12.2015, jedva uspjele nabavke dijela opreme potrebne za građenje kičme digitalne mreže za Javni RTV sistem koja još nije instalirana.

U predstojećem periodu neće postojati ništa što bi Agencija mogla uraditi da zaštiti domaće televizije -  kako je navedeno, analogne frekvencije nakon 17.6. neće uživati međunarodnu zaštitu, pa premda Agencija neće prisilno gasiti stanice, njihovi signali neće biti dostupni.

Za razliku od mnogih međunarodnih obaveza koje BiH nije ispunila, neispunjavanje ovih će imati vrlo opipljive posljedice.

Digitalni signal je puno jači od analognog, njegovo pokrivanje puno veće. Kada zemlje regiona počnu u potpunosti iskorištavati svoje digitalne kapacitete, njihovi signali će jednostavno brisati bh. analogne dodjele.

Gledaoci koji u BiH prate televizijske programe preko antena će se nakon 17. juna suočiti sa snijegom na ekranu na većini kanala na kojima su emitovale bh. televizije. Ovo se odnosi podjednako i na kanale koje koriste javni RTV servisi i na one koje koriste lokalne televizijske stanice.

Ovo se može, ali ne mora, desiti odjednom -  vjerovatnije je da će zemlje iz regiona svoje digitalne kapacitete uključivati postepeno, s tim da je realno očekivati da će većinu svojih kapaciteta aktivirati vjerovatno do jeseni 2015.  

Gledaoci koji u BiH prate televizijske programe putem kablovske televizije ili nekog drugog oblika distribucije će biti u mogućnosti gledati strane programe, kao i domaće programe televizijskih stanica koje ne koriste frekvencije za emitovanje.

Pripremila: Snežana Milošević


Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
brcko_gas
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )