FOTO: Vlada Republike Srpske

U Bijeljini su nastavljene aktivnosti na realizaciji projekta „Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu“ (eng. Upgrading of the waste management public service capacities in cross border regionse) koji se realizuje u okviru Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA programa) prekogranične saradnje Republike Srbije (AP Vojvodina) i Republike Srpske, BiH. Saopšteno je iz ministarstva za prostrono uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

Glavni cilj projekta je poboljšanje održivog planiranja zaštite životne sredine unapređivanjem javne službe – administracije, sistema inspekcije i monitoringa iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja čvrstim, kroz zajedničke inicijative sa obe strane granice, uključujući i stvaranje baza podataka o otpadu, otpadnim vodama i zagađenju životne sredine izazvane divljim deponijama.
 
Lokacije projektnih aktivnosti u Republici Srpskoj obuhvataju regiju Bijeljina – Zvornik sa pripadajućim jedinicama lokalne samouprave (Bijeljina, Zvornik, Lopare, Ugljevik, Osmaci, Bratunac, Milići, Srebrenica, Šekovići, Vlasenica i Han Pijesak).
 
Jedna od IV projektne komponente uključuje i saradnju sa nevladinim organizacijama putem učešća pristupa javnosti informacijama, učestvovanja javnosti u odlučivanju i mogućnost pristupa pravdi po pitanjima vezanim za zaštitu  životne sredine.
 
Svrha ovog seminara je unapređenje saradnje sa nevladinim ekološkim organizacijama i udruženjima, lokalnim samoupravama regije Bijeljina – Zvornik, javnim komunalnim preduzećima kroz edukaciju o pravilnom upravljanju čvrstim otpadom, učešće javnosti i pristup informacijama koje se odnose na životnu sredinu kroz prezentovanje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite životne sredine i oblasti upravljanja otpadom u Republici Srpskoj.
 
Događaju su prisustvovati predstavnici relevantnih institucija – Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, partnera na realizaciji projektnih aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine AP Vojvodine, kao vodećeg partnera na realizaciji ovog prekograničnog projekta, predstavnici jedinica lokalnih samouprava u regiji Bijeljina – Zvornik, inspekcije nadležne za zaštitu životne sredine, predstavnici javih komunalnih preduzeća u regiji obuhvaćenoj projektnim aktivnostima i nevladinih ekoloških organizacija i udruženja čije djelovanje je i bilo fokus održanog seminara.

Predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, kao nadležnog organa za zaštitu životne sredine u Republici Srpskoj, u čijoj organizaciji je seminar i realizovan, prezentovali su zakonodavni okvir iz oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom u Republici Srpskoj, te upoznali predstavnike nevladinih udruženja  i sve prisutne o učešće javnosti u izradi i donošenju propisa kojima je uređena ova oblast, izradi strateških dokumenata, postupcima strateške procjene uticaja i procjene uticaja projekata na životnu sredinu, kao i izdavanja ekoloških dozvola.
 
Održana je i konstruktivna diskusuja po predmetnom pitanju u svrhu unapređenja postojeće sardanje imajući u vidu značaj i ulogu koji nevladina udruženja imaju po pitanjima vezanim za oblast zaštite životne sredine.
 
Podsjećamo, vodeći partner na projektu je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine AP Vojvodine, a partneri iz Republike Srpske su: Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Republička uprava za inspekcijske poslove – Inspektorat Republike Srpske i JNU „Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske“ Banja Luka.
 
Projekat je počeo sa realizacijom 05. aprila 2021. godine i traje do 04. oktobra 2022. godine.
 
Ukupni budžet projkta iznosi 516.938,13 EUR, a kofinansiranje (IPA) fonda iznosi 84,99 % ili 439.345,71 EUR.
 
Pored unapređenja saradnje sa ekološkim nevladinim organizacijama očekivani rezultati sprovođenja projektnih aktivnosti su i unaprijeđeni kapaciteti nadležnih organa za zaštitu životne sredine, povećana efikasnost inspekcije zaštite životne sredine i sistema monitoringa životne sredine i upravljanja otpadom.
Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
brcko_gas
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )