FOTO: InfoBijeljina.com

Saglasno Odluci Vlade Republike Srpske, Fakultetu poslovne ekonomije Bijeljina Univerziteta u Istočnom Sarajevu u akademskoj 2021/2022. godini odobren je upis ukupno 101 studenata prvog ciklusa studija, od čega 100 redovnih studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, te 1 student strani državljanin.

Dana 09.06.2021. godine objavljen je konkurs za upis u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/2022. godini na javnim visokoškolskim ustanovama.
 
KONKURSNI ROKOVI - Prvi upisni rok
 
(1) Prijavljivanje kandidata za upis počinje 21.06.2021. godine i traje do 25.06.2021. godine u periodu od 08,00 do 14,00 časova.
(2) Polaganje prijemnog ispita biće obavljeno 28.06.2021. godine sa početkom u 09,00 časova.
(3) Objavljivanje rezultata konkursa je 30.06.2021. godine do 14,00 časova.
(4) Upis primljenih kandidata počinje 05.07.2021. godine i trajaće do 09.07.2021. godine.
Naknada za tehničke usluge i direktne materijalne troškove u vezi sa polaganjem prijemnog ispita iznosi 60,00 KM.
 
Prilikom prijave za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija, kandidati su dužni priložiti sljedeća dokumenta:
 
(1) Izvod iz matične knjige rođenih;
(2) Uvjerenje o državljanstvu koje nije starije od 6 mjeseci;
(3) Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja i originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu (NAPOMENA: Kandidati prilikom prijave mogu podnijeti i ovjerene kopije svjedočanstava i diplome, ako konkurišu za polaganje prijemnog ispita na više fakulteta, ali su prilikom upisa dužni dostaviti originale);
(4) Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita (60,00 KM). Instrukciju za uplatu će kandidati dobiti u blagajni Fakulteta, a ista se može naći i na sajtu Fakulteta.
 
Redoslijed kandidata za upis određuje se na osnovu opšteg uspjeha postignutog na srednjem obrazovanju (uspjeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole) i rezultata postignutih na prijemnom ispitu.
 
Kandidati za upis na Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina na prijemnom ispitu polažu dva od šest ponuđenih predmeta koje sami biraju. Predmeti iz kojih kandidati mogu izabrati dva iz kojih će raditi test na prijemnom ispitu su: Principi ekonomije, Sociologija, Ekonomika preduzeća, Informatika, Matematika i Statistika. Sva potencijalna pitanja sa odgovorima nalaze se u Inormatoru Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina koji kandidati mogu dobiti u blagajni Fakulteta.
 
Rang lista objavljuje se na oglasnoj tabli i web stranici Fakulteta poslovne ekonomije Bijeljina. Kandidat je ostvario pravo na upis ukoliko se na rang listi plasira  u okviru broja utvrđenog konkursom za upis.
Ukoliko se kandidat nalazi na rang listi do broja koji je konkursom utvrđen za upis, ostvario je pravo na upis i dužan je prilikom upisa priložiti ljekarsko uvjerenje koje će, pored nalaza opšteg zdravstvenog stanja, uključivati i nalaz psihologa.
Kandidat koji je ostvario upis a u predviđenom roku nije izvršio upis gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.
 
PRVI CIKLUS STUDIJA – DRUGI UPISNI ROK:
 
(1) Prijavljivanje kandidata počinje 30.08.2021. a završava 03.09.2021. godine;
(2)  Polaganje prijemnog ispita je 06.09.2021. godine sa početkom u 9,00 časova;
(3) Objavljivanje rezultata konkursa je 08.09.2021. godine do 14,00
časova;
(4)  Upis primljenih kandidata počinje 13.09.2021. godine a završava 17.09.2021. godine.

Sve dodatne informacije kandidati mogu dobiti u dekanatu ili studentskoj službi Fakulteta, na instagram ili fejzbuk stranici Fakulteta, putem čet bota na sajtu Fakulteta, pozivom na kontakt telefon 055/415-200, ili na mejl adresi: nela.brkic@fpe.unssa.rs.ba ili marija.tosic@fpe.unssa.rs.ba.
 
Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )