FOTO: infobijeljina.com

Iz BiH učestalo odlaze radnici medicinskog i informatičkog kadra, kao i građani građevinske i metalske struke usljed ogromne potražnje u drugim zemljama, ali i ugostitelji tokom ljetne sezone.

Javne i privatne kompanije u BiH susreću se sa brojnim problemima, pokazuju podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH, a neki od tih problema su odlazak radnika, starenje stanovništva itd.

InfoBijeljina je analizirala ove informacije Agencije, prema kojim se vidi da će se privreda i u narednom periodu susretati sa brojim izazovima.

Iz Agencije su upozorili na probleme kao što su: negativan prirodni priraštaj, kao i evidentna emigracija radne snage većeg obima.

U probleme spadaju i kontinuirano smanjenje broja učenika i studenata, uticaj negativnih globalnih ekonomskih kretanja, inflacija, globalna energetska kriza, poremećaji na svjetskom tržištu i lancima snabdijevanja itd.

"Nakon stabilizacije ekonomskih prilika, u odnosu na period pandemije Covid 19,  potražnja za radnom snagom ima trend rasta, ali sa smanjenim intenzitetom u posljednjoj godini", naveli su iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH. 

Međutim, kako dodaju, dio oglašenih slobodnih radnih mjesta se i dalje otežano popunjava, zbog nedostatka određnih profila zanimanja na širem području, odnosno zbog nepodudarnosti ponude i potražnje na tržištu rada s aspekta zanimanja i stručnih kompetencija.

Između ostalog, kako ocjenjuju, potrebno je sistemski pristupiti jačanju i unapređenju srednjeg stručnog i visokog obrazovanja, poboljšanju kvaliteta praktične nastave, te organizovanju obuke radne snage za konkretne poslove. 

"Kontinuiranim usklađivanjem obrazovnog procesa naročito praktičnog dijela nastave u srednjem stručnom i visokom obrazovanju sa potrebama poslodavaca ovakva situacija bi se prevenirala i postigao bi se vidan napredak", ocjenjuju iz Agencije.
Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )