FOTO: undefined

Najstarija srpska prezimena se pominju u pisanim istorijskim izvorima iz 13, 14. vijeka, poput Dečanske hrisovulje (darovnice) kojom je Stefan Dečanski dio svojih posjeda poklonio istoimenom manastiru. Na ovom dokumentu su, naime, popisana imena svih ljudi (u nekim slučajevima i tri, četiri generacije potomaka) koji su tada živjeli na tom posjedu.

Muški predak

Srpska prezimena su većinom nastajala po muškom pretku (patronimi), pa su potomci Jovanovi, Radogostovi, Petrovi, Nikolini, postali Jovanovići, Radogostovići, Petrovići, Nikolići… Prezimena po ženskom pretku (matronimi) su rjeđa, a vezuju se za žene koje su se istakle u borbi ili su, prosto, ostale udovice. To su Marići, Stanići, Jelići – kaže etnolog Miroslav Niškanović, jedan od rijetkih koji se bavi ovom problematikom i autor jedinstvene knjige “Srpska prezimena”.
 
Prema njegovim riječima, pored prezimena koja odražavaju vezu sa nekom drugom osobom (obično vezu roditelj – djeca), imamo i ona koja označavaju lični izgled ili karakter, ali i nadimak osobe po kojoj je nastalo prezime: Slijepčević (slijep), Brkić (brkat), Mudrinić, Divljak, Bujak (brz, hitar), Ubiparip, Vrtikapa…
 
Tu su i prezimena koja ukazuju na bivše mjesto boravka i koja su najčešća u Vojvodini, kao Birčanin, Crnogorac, Bosanac, Kaćanski…, ali i prezimena nastala prema zanimanjima: Samardžić, Moler, Popović, Ćurčić (od ćurčija – kožar, krznar), Kalajdžić (od kalajdžija – zanatlija koji kalajiše sudove), Mešterović (od mešter – učitelj), Pandurović, Ćatović (od ćata – pisar), Hodžić (od hodža – muslimanski sveštenik), Keserović (turska riječ keser označava stolarsku alatku koja služi za “kopanje” korita, korpica… slovenska riječ za nju je tesla).
 
Grdinić i Drakulić
 
Izuzetno stara srpska prezimena u najvećem broju su sačuvana u onim krajevima gdje se najviše polagalo na tradiciju, poput Crne Gore i Hercegovine. Njihovom nastanku u velikoj mjeri je kumovao odnos prema drugim bratstvima, kao i činjenica da su nastala u ratničkom društvu.
 
– U ovim krajevima i bivšoj Vojnoj krajini, imamo prezimena kao što su Grdinić, Grubanov, Jovanda… Ovo posljednje je, recimo, izvedeno od imena Jovan. Nazvati tada nekoga Jovicom, u tim krajevima, bila je najveća uvreda. Jovanda, sa druge strane, zvuči silno, snažno i trebalo je da zaplaši neprijatelja, po principu: Kako ćeš ti takav na Jovandu ili Vidi ga, Grdnog – objašnjava Niškanović.
 
On dodaje da u ovu grupu spadaju i prezimena u kojima se vidi veza sa određenom životinjom, poput Vukotića, Međedovića ili Drakulića. Snaga vuka, medvjeda ili zmaja, trebalo je da se prenese na nosioca i zaštiti ga od neprijatelja i zlih sila. Pri tom, treba reći da Drakulići ili Drakulovići, nemaju nikakve veze sa najpoznatijim vampirom. Riječ je o starobalkanskom imenu, dok se prezime u Srbiji koristi još od 11. vijeka, mnogo prije vremena Vlada Cepeša.
 
Opet, ima prezimena koja su nam danas smiješna, iako su im u prošlosti pridavana druga značenja. Takva su, primjera radi, prezimena Gaće, Karagaća, Kura(j)ica… Gaće su u prošlim vremenima bile naziv za čakšire ili pantalone, a ne za gaće koje se nose ispod “gaća”. Karagaća je, stoga, bio rodonačelnik sa crnim pantalonama, ali šta reći za Derigaće, Paligaće ili Serigaće? Ono što važi za Gaće, u određenom smislu, važi i za Kura(j)ice – kur je praslovenska i sveslovenska riječ za petla, čija je deminutivna izvedenica vremenom dobila značenje… znate već.
 
Sa druge strane, ima Domazet(ovića) i Žugića koji se neće pretjerano obradovati, kada otkriju porijeklo svoga prezimena. Izrazom domazet ranije se označavao muškarac koji je, kada se oženio, došao da živi u kući i na imanju ženine porodice (što bi se danas reklo: udao se); dok je žuga bio uzvik za vabljenje gusaka (žuga, žuga, žuga), ali i naziv tvrdokrilca koji živi u đubretu, odnosno larve slaninara, koja nagriza suvo meso (u prenesenom značenju žugav znači zajedljiv, tako da može označavati i prepredenjaka).
 
Vrijeme promijenilo značenje
 
Danilović – u osnovi mu je lično ime Danilo,iz grčkog jezika modifikovano ime biblijskog proroka Danijela.
 
Divac – od riječi div ili istovetnog muškog imena. Znači mladi Div, to jest sin Diva. Divci se nalaze u dokumentima još u 15. vijeku
 
Ekmečić – interesantno prezime po zanimanju rodonačelnika, koji je bio pekar – ekmedžija (balkanski turcizam). Rijetko prezime za tako rasprostranjeno zanimanje
 
Karadžić – prezime dobijeno po rodonačelniku koji se zvao Karadža. Karadža je turcizam sa značenjem “vo crne dlake”, ali i – srna.
 
Korać – rijeć korać preuzeta je iz kovačke terminologije i predstavlja naziv za čekić kojim se potkivaju konji.
 
Savić – u osnovi ovog prezimena, ali i imena, jeste lično ime Sava, sa značenjima starac ili djed.
 
Stojaković – riječ stojak označava motku sa cijepom, kojom se mlati žito, ali i debeo i dugačak štap uopšte. Često su ga nosili lokalni uglednici.
 
Interesantno je i porijeklo prezimena Glumac, Glumčev… Po nekim verzijama, ovo prezime sadrži i voajersku primjesu, jer je glumac (ili prislušnik) u nekim krajevima bio onaj koji se prikrada do prozora ložnice (gdje spavaju mladenci) i sluša (i obavještava) prve tri večeri šta se tamo dešava, prenosi prenosi SrbinSajd.
Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )