FOTO: null

Grad Bijeljina prvi je u Republici Srpskoj koji je, na osnovu Zakona o zaštiti potrošača Republike Srpske, osnovao Savjet za zaštitu potrošača ekonomskih usluga.

Savjet čine predstavnici Gradske uprave, javnih preduzeća Grada i prestavnici Udruženja za zaštitu potrošača „Zvono“, a osnovan je sa ciljem da osigura efikasnu zaštitu potrošača i daje preporuke i mišljenja Gradskoj upravi i pružaocima usluga vezane za prava i obaveze korisnika ekonomskih usluga.

Prema Zakonu o zaštiti potrošača, pod ekonomskim uslugama se podrazumjevaju komunalne i druge usluge gradskih javnih preduzeća–snabdijevanje toplotnom energijom, vodom, usluge odvoda otpadnih voda, održavanja čistoće, odvoza smeća i usluge gradske pijace.

Na prvoj, nedvno održanoj, sjednici Savjeta, raspravljano je o zahtjevu JP „EKO-DEP“ DOO za povećanje cijene usluge prijema i deponovanja otpada na deponiju „Brijesnica“, kao i poskupljenju cijene usluga za zbrinjavanje klaoničkog i fekalnog otpada na starom nesanitarnom odlagalištu.

Nakon rasprave, Savjet je dao mišljenje da ne treba udovoljiti zahtjevu za povećanje cijene  komunalnog otpada (neopasni otpad iz domaćinstva), sa 40,00 konvertibilnih maraka po toni (KM/t) sa PDV-om, na 61,48 KM/t bez PDV-a, iz razloga što bi to predstavljalo novi udar na ionako osiromašeno stanovništvo pogođeno teškom ekonomskom situacijom, dok je zahtjev za povaćanje cijena odlaganja klaoničkog i fekalnog otpada sa 70,00KM/t bez PDV-a, na 100,00 KM/t bez PDV-a smatrao opravdanim i dao preporuku o povećanju cijene za ovu uslugu.

Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )