FOTO: InfoBijeljina

Skupština opštine Šamac usvojila je rekordan Nacrt budžeta za narednu godinu u iznosu od 14.985.000 KM, od čega su dva miliona KM kreditna sredstva, predviđena isključivo za kapitalne projekte, a pored toga oko milion maraka iz opštinskog budžeta što će ukupno za kapitalne u komponentu biti tri miliona KM.

Načelnik opštine Šamac, Đorđe Milićević izjavio je novinarima da je za socijalna davanja predviđeno oko 1.980.000 KM.

Milićević je istakao da su ovim nacrtom predviđena veća izdvajanja i za stipendiranje studenata, za penzionere i socijalno ugroženo stanovništvo, te pozvao sve građane i nevladine organizacije da aktivno učestvuju i u elektronskoj, ali i u javnim raspravama 27. i 28. novembra u mjesnim zajednicama Obudovac i Šamac.

"Vidjećemo kroz javne rasprave da dođemo do konačnice prijedloga budžeta, koji bi trebalo da usvojimo na sjednici 15. decembra", rekao je Milićević.
 
Predsjednik Skupštine opštine Šamac, Simo Varadinović naveo je da je, između ostalih, razmatrana i Informacija o stanju i položaju penzionera na području opštine Šamac za 2022. godinu.

"Prema podacima lokalnog Udruženja penzionera, lani su u Šamcu bila 2.444 penzionera sa prosječnom penzijom od 430 KM. Odlučili smo da za 2024. godinu predvidimo 12.000 KM kao podršku njima", rekao je Varadinović.

Varadinović je naveo da Opština Šamac ulazi u završnu fazu izrade Strategije za osobe treće dobi na ovom području za period 2023-2029. godine.

"Nadam se da ćemo na decembarskoj Skupštini imati i taj dokument i biti prva opština u Republici Srpskoj koja je usvojila jedan ovakav strateški dokument", rekao je Varadinović.

Direktor Centra za socijalni rad Anka Tutnjević istakla je da su odbornici usvojili Odluku o proširenim pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite, koja sadrži pravo na stambeno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe, zaštitu učeničkog standarda, jednokratnu pomoć u naturi korisnicima stalnih novčanih pomoći, naknadu za troškove sahrane socijalno ugroženih lica.

"Odluka sadrži i usluge socijalnog i stručnog rada licima sa poteškoćama u razvoju, pravo na usluge njegovatelja u sklopu projekta "Zdravlje i starenje" koju realizuje opštinski Crveni krst, a odnosi se na stara i nemoćna lica sa poteškoćama u razvoju", navela je Tutnjevićeva.

Tutnjevićeva je napomenula da će ovim licima biti sufinansirana i naknada za komunalne usluge, a odluka stupa na snagu 1. januara, kada počinje i primjena, ali se ne zna tačan iznos jer nemaju tačan broj korisnika.
 
Na XXXIV sjednici Skupštine opštine odbornici su dali svoju saglasnost na Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Cjenovnik usluga za pogrebnu djelatnost, Informaciju o utrošku sredstava iz budžeta opštine Šamac za sufinansiranje sportskih klubova sa područja opštine u 2022. godini, te Informaciju o radu Savjeta mjesnih zajednica na ovom području za 2023. godinu sa prijedlogom prioriteta u 2024. godini.

Podršku odbornika dobila je i Informacija o snabdijevanju vodom na području ove opštine sa posebnim osvrtom na snabdijevanje iz arterških bunara i kvalitet iste, Informacija o stanju u oblasti kulture i kulturnim manifestacijama održanim na području opštine Šamac u 2023. godini, te i druge informacije značajne za rad i život u ovoj lokalnoj zajednici.
Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )