FOTO: pixabay

Za mnoge građane odlazak kod zubara je stresan, a često ga mnogi odgađaju zbog velikih finansijskih izdataka koje moraju izdvojiti za određene usluge. No, brojne usluge pokriva Fond zdravstvenog osiguranje RS, a u nastavku čitajte koje su to usluge.

Koja su prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja?
 
Pravilnikom FZO RS o stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti utvrđene su usluge stomatologa koje su za pacijente besplatne, a njihov trošak pokriva obavezno zdravstveno osiguranje.
 
Evo koje usluge možete koristiti na račun Fonda:
 
- pregledi i liječenje bolesti zuba i ekstrakcije zuba,
- pregledi i liječenje bolesti usta i zuba kod djece do navršenih 15 godina života, uključujući i pokretni ortodonski aparat, kao i lica u stanju mentalne retardacije ili tjelesno ometenih u razvoju i lica sa težim urođenim ili stečenim deformitetima lica i vilica,
- pregledi i liječenje bolesti usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, kod žena u vezi sa trudnoćom i za vrijeme porodiljskog odsustva (za blizance i svako treće i naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci poslije porođaja),
- pružanje hitne stomatološke zdravstvene zaštite za odrasle,
- pregledi usta i zuba, izuzev protetskog zbrinjavanja, prije transplantacije bubrega, odnosno operacija na srcu,
- pregledi i liječenje bolesti usta i zuba prije i poslije operativnog tretmana malignih bolesti makslilofacijalnog predjela,
- urgentni stomatološki i hirurški pregledi i liječenje povreda zuba i kostiju lica, uključujući primarnu rekonstrukciju osteosintetskim materijalom,
- izrada akrilatne totalne proteze kod lica starijih od 65 godina života,
- neophodan stomatološki tretman, uključujući i fiksne ortodontske aparate prije i poslije operativnog tretmana kod osoba sa urođenim i stečenim težim deformitetom lica i vilice, 
- izrada protetskih nadoknada lica i vilice (intraoralne postresekcione proteze i proteze lica) u okviru posttumorske rehabilitacije i rekonstrukcije, uključujući i implantate za njihovo učvršćivanje.

O ovome više možete čitati na LINKU.
 
No, bitno je naglasiti da su određene usluge besplatne samo za mlađe od 18 godina ili samo za osiguranike starije od 65 godina.
 
U skladu s tim, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pacijentima koji su stariji od 65 godina finansira sve stomatološke usluge iz opšte stomatologije, kao i protetske nadoknade - totalne proteze.
 
Takođe, u participiranju stomatoloških usluga ne učestvuju ni određene kategorije bez obzira na dob, a to su:
* trudnice i porodilje do navršenih 12 ili 18 mjeseci starosti djece,
* ratni vojni invalidi,
* porodice poginulih boraca,
* dobrovoljni davaoci krvi,
* korisnici stalne novčane pomoći i lica smještena u ustanove socijalne zaštite.

Osim toga, FZO, takođe, finansira i sve pružene stomatološke usluge djeci do 18 godina starosti.
Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )