FOTO: srpskacafe

Srpski geograf Jovan Cvijić (1865-192), osnivač antropogeografije i geomorfologije u Srbiji i Srpskog geografskog društva, rektor Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpske kraljevske akademije, počasni doktor pariske Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu, rođen je 12. oktobra 1865. godine.

 
Veoma su značajni Cvijićevi radovi o morfologiji i hidrografiji Dinarskog krša i drugih kraških predjela, tektonici i glacijaciji planina Balkanskog poluostrva, studije o Jadranskom primorju, balkanskim kotlinama i poljima, Šumadiji i Panonskom basenu i o migracijama jugoslovenskih naroda.
 
Odigrao je izuzetnu ulogu kao savjetnik srpske delegacije na mirovnim pregovorima u Parizu poslije Prvog svjetskog rata.
 
Cvijićeva djela su: "Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije", "Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva", "Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje", "Geomorfologija", "Etnogeografske karte jugoslovenskih zemalja", "Geografska karta Jugoslavije" i "Govori i članci".
 
Jovan Cvijić rođen je u Loznici. Cijeli život posvetio je proučavanju Srbije i Balkanskog poluostrva, putujući skoro svake godine po Balkanu.
 
Osim čisto geografskih proučavanja, bavio se i geologijom /geomorfologijom, tektonikom, paleogeografijom i neotektonikom/.
 
Njegova monografija o karstu izazvala je veoma povoljne ocjene u evropskim naučnim krugovima, a pristupna akademska besjeda o strukturi i podjeli planina Balkanskog poluostrva, na osnovu geološko-tektonske građe, proslavila ga je kao prvog južnoslovenskog geotektoničara.
 
Cvijić se bavio i proučavanjem balkanskih psiholoških tipova. Ono što karakteriše njegov naučni rad, jeste uticaj klime i reljefa na građu čovjeka, uz naglašavanje da je čovjek ekosenzibilno biće.
 
Prilikom osnivanja Univerziteta u Beogradu 1905. godine bio je među prvih osam redovnih profesora koji su zatim birali ostali nastavni kadar, jer su tada svi profesori i saradnici ukinute Velike škole stavljeni na raspolaganje.
 
Cvijić je osnovao Geografski zavod Filozofskog fakulteta 1893. godine i bio njegov upravnik od osnivanja do 1927. godine. Bio je dva puta rektor Univerziteta u Beogradu 1906/1907. i 1919/1920. godine.
 
Postavljen je ukazom za predsjednika Srpske kraljevske akademije 1921. godine.
 
Bio je dopisni član Akademije nauka SSSR-a, Jugoslovenske akademije nauka i umjetnosti, atinskog Učenog društva Parnasos, te počasni doktor Sorbone i Karlovog univerziteta.
 
Jovan Cvijić bio je nosilac engleske, francuske i američke medalje za naučne radove.
Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )