FOTO: null

Učešće javnosti je ključni faktor, a javnost treba da bude i glavni supervizor mjera koje će biti sprovođene na osnovu Аkcionog plana za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, istaknuto je na današnjoj javnoj raspravi o nacrtu ovog dokumenta.

Nacrtom Аkcionog plana je predviđeno 65 konkretnih mjera grupisanih u pet ciljeva koji treba da doprinesu smanjenju korupcije na lokalnom nivou na najmanju moguću mjeru. Spisak mjera nije konačan, s obzirom da će Radno tijelo za izradu Аkcionog plana, pored primjedbi i prijedloga iznijetih na javnoj raspravi, prikupiti i sugestije koje građani mogu poslati do 15. jula ove godine. Nakon što u Nacrt Аkcionog plana budu unesene izmjene i dopune na osnovu prijedloga javnog mnjenja, ovaj dokument će biti podnesen Skupštini Grada na usvajanje.

Predstavljajući Nacrt Аkcionog plana, koordinator Radne grupe za izradu Аkcionog plana Dragan Vujić je istakao da su u svim lokalnim zajednicama najosjetljivije tačke za korupciju javne nabavke, budžetiranje, izdavanje dozvola i odobrenja, kao i upravljanje resursima:

-         Nacrtom Аkcionog plana predviđena je dubinska analiza upravo u ovim oblastima, jer ovdje možemo da postignemo najviše rezultata u borbi protiv korupcije. Takođe, predviđeno je periodično izvještavanje i javnost će imati priliku da reaguje ukoliko ocijeni da se predviđene mjere ne sprovode na odgovarajući način, najavio je Vujić.​

Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )