FOTO: InfoBijeljina

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina raspisuje JAVNI POZIV poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava za zapošljavanje mladih do 35. godina na području Grada Bijeljina za 2021. godinu.

Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina raspisuje Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima koja su se samozaposlila i registrovala vlastitu djelatnost u periodu od 1. januara 2021. godine, do raspisivanja ovog javnog poziva, za korišćenje podsticajnih sredstava za zapošljavanje mladih do 35. godina, na području Grada Bijeljina u 2021. godinu, (u daljem tekstu: javni poziv), čija je ukupna vrijednost 88.000,00 KM, a koji se finansira iz Budžeta Grada Bijeljina.
 
Predmet Javnog poziva je dodjela podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje.

Obuhvaćeno je zapošljavanje nezaposlenih lica koja su bila prijavljena na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Bijeljina, kao aktivni tražioci posla koji su na dan raspisivanja javnog poziva imali do 35 godina.

Prednost pri dodjeli sredstava će imati prijeve podnesene od strane lica koja su se samozaposlila i prajavila vlastitu djelatnost. 

Javni poziv se sastoji iz dva dijela:

1. Dodjele sredstava za zapošljavanje kod poslodavca lica iz ciljne grupe, po 4.000,00 KM po jednom licu.

2. Dodjela sredstava za samozapošljavanje lica iz ciljne grupe, po 5.000.00 KM po jednom licu.

Javni poziv je dostupan u cjelosti na internet stranici Agencije www.agencijamsp.com  gdje možete preuzeti obrazac prijave i Pravilnika o načinu i uslovima korišćenja podsticajnih sredstava za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Dodatne informacije mogu se dobiti u prostorijama Agencije i na telefon 055/204 024.
 
Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se lično u Agenciju ili putem pošte u zapečećenom kovertu na adresu;  Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća Grada Bijeljina ulica Meše Selimović 22A, Poštanski fah 187 Bijeljina, sa naznakom  „Prijava na Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava za zapošljavanje mladih do 35. godina na području Grada Bijeljina u 2021. godinu- NE OTVARATI prije sastanka Komisije’’
 
Rok za podnošenje prijava je od 10. juna do 9. jula 2021. godine. 

Nepotpune i neblagovremene prijave  neće biti predmet  razmatranja.                                                                                                                                                                                    
 
Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )