FOTO: JENNIFER JACQUEMART/EU COMISSION

Republika Srpska je u jedinstveni informacioni sistem BiH unijela ubjedljivo najviše propisa čiji je predlagač i koje je usklađivala sa propisima EU - ukupno 540.

Kako se navodi u Izvještaju o izradi takozvanog Programa integracija BiH u EU, sve institucije BiH su, zaključno sa 31. januarom, u informacioni sistem unijele ukupno 1.321 propis.
 
Nakon Srpske, sljedeće na listi su institucije BiH sa 380 usklađenih propisa, pa tek nakon toga slijedi Federacija BiH sa 223. Od kantona najbolje stoji Zapadnohercegovački, sa unesena 74 propisa.
 
Brojne institucije BiH nisu unijele propise koji su usklađivani s aktima na nivou EU, što je evropska obaveza: Ministarstva civilnih poslova, bezbjednosti, spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, za ljudska prava i izbjeglice, Uprava za indirektno oporezivanje, RAK, Agencija za javne nabavke, Agencija za lijekove, Agencija za bezbjednost hrane, DERK, Direkcija za civilno vazduhoplovstvo…

Federacija BiH to nije učinila sa dokumentima iz čak 12 poglavlja koja se otvaraju tokom pregovora sa EU, Brčko distrikt u četiri poglavlja, te svi kantoni u FBiH u poglavlju 27 – životna sredina.
 
Inače, unošenje ovih podataka dio je izrade Programa koji je trebalo da bude davno kompletiran. Rok je bio 15 mjeseci, odnosno decembar 2021. godine, što dovoljno govori o sporosti BiH da ispunjava prioritete koje od nje traži Brisel.

– Na osnovu analize do sada realizovanih aktivnosti na izradi Programa konstatovana su kritična odstupanja od planirane dinamike rada. U maju i septembra 2020. godine Kolegijum za evropske integracije, kao najviše političko tijelo u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH, dao je punu političku podršku i potvrdu neophodnosti izrade i usvajanja Programa. Međutim, u radnim grupama za evropske integracije, koje su operativna tijela u sistemu koordinacije i nosioci ključnih aktivnosti na izradi Programa, bio je primjetan različit nivo posvećenosti članova radnih grupa, uključujući predsjedavajuće i zamjenike – navodi se u dokumentu Direkcije za evropske integracije BiH.
 
Dalje piše da se može konstatovati zabrinjavajuće nizak nivo motivacije i odgovornosti predstavnika institucija sa svih nivoa vlasti u radnim grupama, koji je doveo do probijanja rokova koji su postavili Kolegijum i Komisija za evropske integracije.

– Radne grupe za evropske integracije se nisu pridržavale rokova definisanih u planovima aktivnosti, lako su isti bili dovoljno dugi i uvažavali otežane okolnosti na izradi dokumenta uzrokovane pandemijom virusa kovid 19. Samim tim nisu opravdana ogromna kašnjenja i zastoji u radu na izradi Programa integrisanja – navodi se u dokumentu.
Pratite InfoBijeljina.com putem Android i IOS aplikacije, te društvenih mreža FacebookTwitter, Instagram i VIBER zajednice.
brcko_gas
Tagovi

Vaš komentar


Komentari ( 0 )